Kunnanhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 144 Lausunto Mielen- ja kuntoutuksentalon hankesuunnittelmasta

PuuDno-2019-72

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ESSOTE pyytää jäsenkuntien lausuntoja Mikkelin keskussairaalan Mielen- ja kuntoutuksentalon hankesuunnitelmasta. Mielen- ja kuntoutuksentalon tilakokonaisuus sisältää nk. Pirtin ja Pultin tontin uudisrakennuksen tilat nykyisen Mikkelin keskussairaalan pohjoispuolella. Tilaohjelma on 14.288 brm2, ja tiloissa tulisi työskentelemään henkilöstöä noin 270 henkilötyövuoden edestä.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tilat koostuvat nuorten ja aikuisten vastaanottotiloista, lasten, nuorten ja aikuisten osasto tiloista ja toiminnallisen kuntoutuksen tiloista. Tiloihin on suunniteltu lisäksi sairaalakoulua (ylä- ja alakoulu), Kuntoutuspalvelujen tilat koostuvat lähikuntoutuksen ja vaativan kuntoutuksen osastotiloista. Rakennuksessa on runsaasti kuntoutuksen oheistiloja (erityisvarusteltuja terapiahuoneita, terapia-allasyksikkö, kuntosalit, toiminnalliset pihat), jotka ovat kaikkien rakennuksessa toimivien ja koko sairaalatoiminnan käytössä tarpeen mukaan. Tilakokonaisuuteen kuuluu myös erityistason saattohoidon yksikkö. Tilat on määrä kytkeä muuhun sairaalaan tunnelin avulla.

Hankkeen kustannusarvio on luonnossuunnitelman mukaan 41,4 miljoonaa euroa. Puumalan kunnan osuus kuntayhtymän peruspääomasta on 2,76 prosenttia, joten kunnan konsernivelan määrää hanke kasvattaisi noin 1,1 miljoonalla eurolla. Rakentamisen on määrä käynnistyä keväällä 2020 ja toiminta voisi käynnistyä tiloissa kesällä 2022. Rakentaminen edellyttää kuntayhtymän päätöksen lisäksi myös sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupaa ns. rajoittamislain säädöksistä, joka kieltää kuntia ja kuntayhtymiä tekemästä yli viiden miljoonan euron investointeja sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöihin. Mielentalo on aiemmin saanut luvan, mutta hanke on muuttunut tämän jälkeen niin paljon, että lupaa tulee hakea uudelleen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Puumalan kunta pitää yleisellä tasolla hanketta tärkeänä ja kannatettavana. Kunta ehdottaa kuitenkin täydentämään suunnitelmaa neljännellä kannattavuustarkastelulla, jossa uudisrakentamista toteutetaan suunnitelmaa keveämpänä, esimerkiksi hyödyntämällä osaa Kyyhkylän tiloista sekä arvioimalla mahdollisuutta pitää osa avovastaanottotiloista sairaalakokonaisuuden ulkopuolella.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ESSOTE

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat