Kunnanhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 Kunnanvaltuuston kokouksen 30.9.2019 päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

PuuDno-2019-33

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 96 §:n mukaan, jos ”kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi”.

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 30.9.2019 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia sekä päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

§ 26 Kunnanhallituksen ja valtuuston kokousaikataulut syksyllä 2019
- tiedoksi: valtuusto, kunnanhallitus, tarkastuslautakunta, kunnanhallituksen varajäsenet, kunnan johtoryhmä, rakennustarkastaja, ympäristösihteeri, maankäyttöteknikko, maaseutusihteeri, kunnan asiointipiste, teknisen toimen toimistosihteeri, palkkahallinto.

§ 27 Kunnanhallituksen vastaukset tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2018 johdosta
- merkittiin tiedoksi.

§ 28 Kunnan palkkiosäännön muuttaminen
- tiedoksi: valtuusto, kunnanhallitus, hyvinvointilautakunta, tekninen lautakunta, tarkastuslautakunta, yhteistyötoimikunta, kunnanjohtaja, toimialajohtajat, keskusvaalillautakunnan sihteeri, vapaa-aikasihteeri, maankäyttöteknikko, teknisen toimen toimistosihteeri, palkkahallinto.
- kunnan www.sivut/hallinto/asiakirjat.

§ 29 Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019-2021
- tiedoksi: Essote/ Lapsi-ja perhepalveluiden muutosagentti.
- kunnan www.sivut/hallinto/asiakirjat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat