Kunnanhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 148 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

1. Pöytäkirjat

  • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, hallitus 3.10.2019 ja 17.10.2019.
  • Vaalijalan kuntayhtymä, hallitus 4.10.2019.
     

2. Mikkelin tilintarkastajat Oy, 8.10.2019, tilintarkastajan seloste välitarkastuksesta 7.-8.10.2019.

3. Valtiovarainministeriö, s-posti 16.10.2019. VM pyytää lausuntoa valtioneuvoston asetukseksi toiminnan tehostamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista.

4. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 16.10.2019; päätös Saimaannorpan häiritsemistä koskeva luonnonsuojelulain 39 §.n mukainen poikkeuslupa. Metsähallitus hakee lupaa poiketa luonnonsuojelulain mukaisesta saimaannorpan häiritsemiskiellosta räpylämerkkien kiinnittämistä ja verinäytteiden ottamista varten. Lupaa haetaan kaikista Saimaan alueen ELY-keskuksista ajalle 28.8.2019 - 31.12.2023 13 henkilölle. Lupa myönnetty.

5. Vaalijalan kuntayhtymä, 25.10.2019; ennakkotieto/Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 20.11.2019.

6. Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM-tilastopalvelu, työllisyyskatsaus syyskuu 2019. Puumalan työvoima 867, työttömät työnhakijat 67, työttömyysaste 7,7%.

7. Etelä-Savon Ely-keskus, 29.10.2019; päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta kiinteistölle Peiponpää 623-426-1-70. Nimi: Härkävuoren METSO. Suojelualuetunnus ja pinta-ala: YSA244687 noin 22,8 hehtaaria. Omistaja:Tornator Oyj.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus merkitsee em . asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat