Kunnanhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Eron myöntäminen Sirja Rexholle teknisen lautakunnan varajäsenyydestä sekä uuden varajäsenen valinta

PuuDno-2017-255

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Sirja Rexho anoo eroa teknisen lautakunnan varajäsenyydestä 28.10.2019 alkaen kunnasta poismuuton vuoksi.

Teknisen lautakunnan kokoonpano toimikaudella 1.6.2017 - 31.5.2021 on seuraava:

Varsinaiset jäsenet:
1. Olli Luukkonen, pj.
2. Laura Penttinen , vpj.
3. Esa Karjalainen
4. Paavo Kyhyräinen
5. Pirkko Ihanamäki
6. Niko Peltonen
7. Tiina Lipo-Lempiäinen

Henkilökohtaiset varajäsenet:
1. Oiva Kiljunen
2. Riitta Söderström
3. Sirpa Lasaroff
4. Jere Puttonen
5. Jorma Virta
6. Kari Puurtinen
7. Sirja Rexho

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanvaltuusto myöntää eron Sirja Rexholle teknisen lautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee uuden varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat