Kunnanhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Eron myöntäminen Sirja Rexholle kunnanvaltuuston varavaltuutetun luottamustehtävästä

PuuDno-2017-255

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Sirja Rexho anoo eroa kunnanvaltuuston varavaltuutetun luottamustehtävästä 28.10.2019 alkaen kunnasta poismuuton vuoksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanvaltuusto myöntää Sirja Rexholle eron varavaltuutetun luottamustehtävästä 28.10.2019 lukien ja toteaa, että Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p:n varavaltuutettuja jää vain yksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat