Kunnanhallitus, kokous 27.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Osallistuminen Saimaan vesiliikenteen kehittämishankkeeseen

PuuDno-2019-127

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Saimaan alueen maakunnat, kunnat sekä suurimmat satamaa tarvitsevat yritykset ovat käynnistämässä Saimaan vesiliikenteen kehittämishanketta, jonka tavoitteena on lisätä Saimaan vesiliikenteen toimintaedellytyksiä sekä käynnistää Saimaan vesiliikenteen kehitystoimiston toiminta.

Etelä-Karjalan maakuntaliitto on ottanut vetovastuun hankesuunnitelman laatimisesta ja hankkeen käynnistämisestä sekä laatinut hankesuunnitelman. Kaksivuotisen hankkeen rahoitus on yhteensä 450 000 euroa, josta 360 000 euroa haetaan Euroopan aluekehitysrahastosta, ja alueen yritykset ja kunnat vastaavat lopusta rahoituksesta.

Etelä-Karjalan liitto on esittänyt Puumalan kunnalle hankkeeseen lähtemistä 4 000 euron osuudella (1 400 € vuonna 2019 ja 2 600 € vuonna 2020).

Oheismateriaalina hankesuunnitelma.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää osallistua Saimaan vesiliikenteen kehittämishankkeeseen selostusosassa esitetyllä tavalla. Kunnan osuus hankkeesta maksetaan kustannuspaikalta 5353 (elinkeinopalvelut).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Tiedoksi

Etelä-Karjalan maakuntaliitto/Sonja Tynkkynen