Kunnanhallitus, kokous 27.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Kunnan sijoitussuunnitelman päivittäminen

PuuDno-2019-16

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Valtuusto on kokouksessaan 28.8.2017 hyväksynyt kunnan sijoitustoiminnan perusteet. Niiden mukaan sijoitustoiminnan tulee olla taloudellisesti tuottavaa, vähäriskistä ja omaisuuden turvaavaa. Vähimmäisvaatimuksena on inflaation ylittävä tuotto. Tällä hetkellä vain noin 10 prosenttia kunnan kassavaroista on sijoitettu tavalla, joka mahdollistaa tuottotavoitteen saavuttamisen, eikä kunnan kassavaroista tai riskittömimmistä korkorahastosijoituksista kerry tällä hetkellä lainkaan korkotuloja. Kunnalla tai tytäryhtiöillä ei myöskään ole enää sellaisia lainoja, joita ylimääräisesti lyhentämällä voitaisiin saavuttaa tuottotavoitetta vastaava hyöty.

Sijoitustoiminnan perusteissa on luokiteltu eri sijoituskohteet viiteen eri ryhmään ja määritelty jokaiselle niistä prosentuaalinen maksimipaino. Tällä varmistetaan, että kunnan maksuvalmius säilyy riittävänä ja samanaikaisesti voidaan hyödyntää myös pitkää sijoitusperspektiiviä tarvitsevia, riskipitoisempia sijoitusinstrumentteja.

Kunnanhallituksen tehtävänä on puolestaan määrittää näiden puitteissa käytössä olevat sijoituskohteet ja myöntää euromääräiset valtuudet merkintöihin. Sijoituksia tehtäessä on tärkeää myös hyödyntää ajallinen hajautus.

Päivitetyssä suunnitelmassa on määritelty uudet euromääräiset rajat eri sijoitusinstrumenteille. Suunnitelmassa käytetään jo aiemmin kunnan käyttöön valittuja Taalerin ja OP:n sijoitusrahastoja.

Liitteenä sijoitussuunnitelma.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä kunnan sijoitussuunnitelman liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Tiedoksi

Taloussihteeri