Kunnanhallitus, kokous 27.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Avustus Pidä Saaristo Siistinä ry:lle Saimaan uuden huoltokaluston hankkimiseen

PuuDno-2019-19

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Pidä Saaristo Siistinä ry (PSS) on valtakunnallinen, vesilläliikkumista ja sen ympäristöystävällisyyttä edistävä yhdistys, joka on perustettu v. 1969. PSS huoltaa tällä hetkellä yhdellä aluksella Saimaan alueen retkisatamaverkostoja, ja pääosa huoltotoiminnan kustannuksista katetaan yhdistyksen jäsenmaksuilla. Puumalan alueella on toistakymmentä yhdistyksen ylläpitämää retkisatamapaikkaa. Tällä hetkellä koko Saimaan alueella on operoitu yhdellä aluksella, Roope-Saimaalla, joka on rakennettu vuonna 1980. Aluksen tukikohtana on ollut Savonlinna.

PSS on tehnyt linjauksen huoltotoimintansa muuttamisesta siten, että Saimaan alue jaetaan jatkossa eteläiseen ja pohjoiseen alueeseen, joille molemmille hankitaan uudet huoltoalukset. Nämä alukset korvaavat nykyisen huoltoaluksen. Toisen lautan sijoituspaikaksi on tulossa Puumala, josta käsin operoidaan eteläiselle Saimaalle, ja toisen aluksen sijaintipaikkana pysyy Savonlinna. Hankinnan arvo on yhteensä 1,2 miljoonaa euroa, ja eduskunta on v. 2018 tehnyt päätöksen 500 000 euron avustuksesta kalustohankintaan.

PSS ry on lähestynyt alueen kuntia ja anoo Puumalan kunnalta 10 000 euron avustusta kalustohankinnan toteuttamiseen. Hankinta ja PSS:n toiminta palvelevat monella tapaa kunnan strategisia painopistealueita.

Yhdistyksen hakemus oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää Pidä Saaristo Siistinä ry:lle sen hakeman 10 000 euron avustuksen uuden huoltoaluskaluston hankintaan. Avustus voidaan maksaa joko suoraan yhdistykselle tai käyttää kokonaan tai osin yhdistyksen Puumalaan tulevan alustukikohdan kunnostustoimiin. Avustus maksetaan kunnanhallituksen kustannuspaikalta (5000).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pidä Saaristo Siistinä ry/Eeva Taimisto