Kunnanhallitus, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Vuoden 2020 talousarvion laadintaohje

PuuDno-2019-137

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Vuoden 2020 talousarvion valmistelua varten on laadittu laadintaohje, jolla ohjeistetaan talousarvion laadinta-aikataulusta ja tavoitteista. Tavoitteena on talouden tasapaino suunnittelukaudella.

Laadintaohjeessa on esitetty talousarvion valmistelun kannalta olennaisia huomioon otettavia tekijöitä, kuten muutokset palkoissa sekä toiminnoissa. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on vuoden 2019 talousarvion taso, mikä on otettu pääosin raamin perustaksi.

Talousarvion laadintaohje liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2020 talousarvion laadintaohjeen liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Esimiehet, taloussihteeri