Kunnanhallitus, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Kunnanvaltuuston kokouksen 10.6.2019 laillisuus ja täytäntöönpano

PuuDno-2019-33

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 96 §:n mukaan, jos ”kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi”.

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 10.6.2019 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia sekä päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

§ 17 Puumalan kunnan ostotarjous seurakunnalle kiinteistöstä 623-414-3-3 ja määräalasta kiinteistöllä 623-414-3-123
- tiedoksi: Puumalan seurakunta

§ 18 Henkilöstöraportti 2018
- tiedoksi: esimiehet

§ 19 Arviointikertomus vuodelta 2018
- merkittiin tiedoksi

§ 20 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2018
- merkittiin tiedoksi, ei toimenpiteitä

§ 21 Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2018
- tiedoksi: esimiehet, tilintarkastaja

§ 22 Vuosikolmannesraportti ajalta 1.1.-30.4.2019
- tiedoksi: esimiehet

§ 23 Laura Pitkosen, Elisa Lempiäisen ja Laura Penttisen valtuustoaloite: Teknisen toimialan strategiatyö
- merkittiin pöytäkirjaan ja lähetettiin kunnanhallitukselle valmisteltavaksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.