Kunnanhallitus, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan tavoite- ja arviointikeskustelu

PuuDno-2015-123

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanjohtaja Matias Hildenin kanssa tehdyn johtajasopimuksen mukaan kunnanhallitus käy vuosittain tavoite- ja arviointikeskustelun kunnanjohtajan tehtävien hoitamisesta.

Kunnanjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja ja kunnanvaltuuston puheenjohtajisto ovat käyneet valmistelevan keskustelun, jossa on asetettu tavoitteita kunnanjohtajalle ajalle 2019-2020.

Koska kunnanjohtaja ja hänen sijaisenaan toimiva palvelujohtaja ovat esteellisiä esittelemään asiaa, asia käsitellään Puumalan kunnan hallintosäännön 3 §:n mukaan puheenjohtajan selostuksen ja päätösehdotuksen pohjalta.

Kunnanjohtajan työn tavoitteet ajalle 2019-2020 ovat liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Harri Kautonen, kunnanhallituksen pj., harri.kautonen@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä kunnanjohtaja Matias Hildenin työn tavoitteet ajalle 2019-2020 liitteen mukaisesti.

Kunnanjohtaja Matias Hilden poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyyssyy: osallisuusjäävi. Palvelujohtaja Anne Julin poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyyssyy: palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.