Kunnanhallitus, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Etelä-Savon Kasvo-pilotin kumppanuussopimus

PuuDno-2019-135

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Etelä-Savon TE-toimisto ja ELY-keskus ovat valmistelleet kumppanuussopimuksen ns. Kasvo-pilotin käynnistämisestä Etelä-Savossa. Tuleville kumppaneille sopimus tullaan toimittamaan allekirjoitettavaksi päätösten jälkeen elo-syyskuussa 2019. Kasvo-pilotin asiakastyö alkaa syyskuussa 2019, ja pilotti jatkuu 31.12.2021 saakka.

Kumppanuuden tavoitteena on kehittää palveluiden tuottamisen toimintamallia ja yhdessä tekemistä siten, että se on mahdollisimman tehokasta ja hyödyllistä kaikille osapuolille. Kasvo-pilotti on ensisijaisesti työllistämistä edistävien palveluiden kehittämispilotti. Yhteisten asiakkaiden asiakaspoluista ja niihin liittyvistä käytännön asioista sovitaan kumppanien kanssa yhdessä kumppanien päätösten jälkeen elo-syyskuussa.

Kumppanuussopimuksen tavoitteena on tehostaa ja yhtenäistää eteläsavolaisten työnhakijoiden palvelua ja prosessia sekä täsmentää eri toimijoiden roolit. Kasvo-pilotin kohderyhmän asiakkaita on Etelä-Savon työnhakijoista n. 60%. Tavoitteena on saada pilotin monialaisiin palveluihin n. 2000 henkilöasiakasta kahden vuoden aikana. Palvelun tehostuminen pitäisi näkyä varhaisempana ja parempana asiakkaan kokonaistilanteen arvioimisena ja suurempana aktivointiasteena kohderyhmässä sekä siirtyminä avoimille työmarkkinoille, oikeiden palveluiden piiriin tai osallisuutena kumppaneiden palveluissa. Palvelua tuottavien organisaatioiden yhteistyö ja toiminnan vaikuttavuus kehittyvät. Sopimuksen kautta varmistutaan siitä, että eteläsavolaiset työttömät, joilla on vaikeuksia työllistymisessä, saavat tarvitsemansa palvelut sekä henkilökohtaisen tuen monialaiselta ja -toimijaiselta verkostolta asiantuntevasti, laadukkaasti ja oikea-aikaisesti. Osapuolet myötävaikuttavat osaltaan tämän sopimuksen tavoitteiden toteutumisessa. Osapuolet pyrkivät toimimaan hyvässä yhteistyössä Kasvo-pilotin toteuttamiseksi.

Kunnalta ei edellytetä erillistä rahallista resurssia pilotin toteuttamiselle. Kunnan osalta pyritään hyödyntämään olemassa olevia työllisyydenhoidon palveluja. Kuntakohtaisesti on tärkeätä kehittää työtoimintapaikkoja työllistymispolun alkuvaiheen palveluina eli työkokeiluja, kuntoutuvaa työtoimintaa ja palkkatukityötä siten, että niihin sisältyy riittävästi ohjausta ja tukea viemään asiakasta eteenpäin työllistämispolulla tai oikean palvelun suuntaan.

Kumppanuussopimus liitteenä.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä Etelä-Savon Kasvo-pilotin kumppanuussopimuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon TE-toimisto ja Etelä-Savon ELY-keskus