Kunnanhallitus, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Aloite henkilökohtaisen avun ja tuen osoittamisesta sähköiseen asiointiin ja asiakirjojen laadintaan

PuuDno-2019-25

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan Kalevalaiset Naiset ry, Lintusalon Martat, Puumalan Kirkonkylän Martat, Eläkeliiton Puumalan Yhdistys, Puumalan Eläkkeensaajat, Puumalan Sotaveteraanit ja Puumalan Sydänyhdistys esittävät kunnanhallitukselle, että Puumalan kunta osoittaa kuntalaisten käyttöön henkilön, jolta saa henkilökohtaista apua ja tukea sähköiseen asiointiin ja asiakirjojen laadintaan.

Perusteluina esitykselle he esittävät:

  • kaikilla ei ole omaa tietokonetta eikä pääsyä internettiin, erityisesti iäkkäämmiltä puuttuvat myös perustaidot ja -tiedot,
  • viranomaiset vaativat kaiken asioinnin tapahtuvan sähköisesti sekä
  • viranomaisen tarjoama palvelu turvaa asiakkaan oikeusturvan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus käy lähetekeskustelun asiasta ja osoittaa sen jatkovalmisteltavaksi hallintopalvelujen toimialalle siten, että aloitteessa esitetty toiminta voitaisiin käynnistää viimeistään vuoden 2020 alusta lukien.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Puumalan Kalevalaiset naiset ry