Kunnanhallitus, kokous 16.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Lausunto Vaalijalan kehyssuunnitelmasta vuosille 2020-2022

PuuDno-2019-167

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Vaalijalan kuntayhtymä pyytää mm. jäsenkunniltaan lausuntoa laatimastaan kehyssuunnitelmasta vuosille 2020-2022. Erityisesti kuntayhtymä pyytää jäsenkunnilta lausumaan siitä, onko Vaalijalan valtakunnallinen palvelutoiminnan kehityssuunta oikea, onko Itä-Suomelle etua, että siellä toimii valtakunnallinen julkinen erityispalvelujen tuottaja ja haittaako tämä jäsenkuntia.

Kehyssuunnitelman mukaan Vaalijalan neljä päätavoitetta tulevassa sote-uudistuksessa ovat:
• Vaalijalan palvelutoiminta pysyy yhtenä kokonaisuutena. Kokonaisuuteen kuuluvat kaikki kuntoutuspalvelut ja avohuollon palvelut kaikissa maakunnissa eli Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa
• Vaalijala on valtakunnallinen palvelujen tuottaja, jonka palveluista suurin osa kohdistuu KYSin erityisvastuualueelle (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala)
• Vaalijala on toimintakykyinen erityispalvelujen tuottaja myös tulevaisuudessa omana organisaationaan
• Sateenkaaren erityiskoulun ylläpitäjänä jatkaa toistaiseksi Vaalijalan kuntayhtymä.

Oheismateriaalina lausuntopyyntö sekä ESSOTE:n lausuntoluonnos (ESSOTE:n hallituksen käsittelyssä 12.9.)

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää antaa kehyssuunnitelmasta seuraavan lausunnon:

Puumalan kunnanhallitus yhtyy ESSOTE:n viranhaltijatyönä valmisteltuun lausuntoluonnokseen. Tämän lisäksi kunta korostaa sitä, että sekä Vaalijalan että ESSOTE:n on syytä pystyä toimimaan paikallisesti mahdollisimman tiiviissä yhteistyössä ja molempien tulee huomioida yhteiset tavoitteet ja yhteinen asema sosiaalipalvelujen tuottajina.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vaalijalan kuntayhtymä