Kunnanhallitus, kokous 16.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

1. Pöytäkirjat

  • Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 21.8.2019.
  • Nuorisovaltuuston pöytäkirja 23.8.2019.
  • Etelä-Savon maakuntahallituksen pöytäkirja 26.8.2019.

 

2. Oikaisuvaatimus Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätöksestä 8.8.2019 koskien oikaisuvaatimusta elintarvikelain (23/2006) mukaisten hallinnollisten pakkokeinojen osalta - 358kamil oy.

3. Rantasalmen kunnan myyntitarjous 300 Suur-Savon Sähkön osakkeesta hintaan 5 000 €/kpl.

4. Etelä-Savon maakuntaliitto, aluesuunnittelujohtajan päätös 19.8.2019 § 37: Etelä-Savon maakuntaliitto osallistuu Suvorovin reitit -hankkeeseen.

5. KELA:n päätös 20.8.2019 Puumalan kunnan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta 1.1.-31.12.2018: Kulut 39 795,77 €, korvaus 18 484,40 €.

6. Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM-tilastopalvelu, työllisyyskatsaus heinäkuu 2019: Puumalan työvoima 867, työttömät työnhakijat 64, työttömyysaste 7,4 %.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus merkitsee em. asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.