Keskusvaalilautakunta, kokous 26.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Keskusvaalilautakunta valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen ja se julkaistaan kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Katri Pölönen ja Kari Puurtinen.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katri Pölönen ja Kari Puurtinen.