Hyvinvointilautakunta, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

1. Valtionavustukset

  • Opetushallituksen päätös 24.1.2019 valtionavustuksesta Itä-Suomen yliopiston ja Itä-Suomen kaupunkien ja kuntien yhteiseen hankkeeseen Kohti hyvinvoivaa ja oppivaa kouluyhteisöä. Puumalan kunnan valtionavustus 4 428 €, omavastuuosuus 492 €.
  • Selvitys Kunnon Puumala -hankkeen valtionavustuksen käytöstä 15.8.2019.

 

2. Opetushallituksen määräys OPH-2791-2018: Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018.

3. Opetushallituksen määräys OPH-1082-2019: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset ja täydennykset koskien A1-kielen opetusta vuosiluokilla 1-2.

4. Maakuntahallitus nimennyt Etelä-Savon maakunnallisen nuorisovaltuuston kaudelle 2019-2020. Jäseniä 21.

5. Essoten hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen työryhmän pöytäkirja 29.5.2019: hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kirkkopalvelujen toiminnassa, Pieksämäen hyvinvointisuunnitelman 2018-2021 painopisteet ja toteutus, rakenteellisen sosiaalityön kehittäminen osana ISO-SOS-hanketta, ennakoimalla elinikäistä toimintakykyä -pilottihanke Etelä-Savossa, maakunnallisen osallisuusohjelman valmistelu.

6. Nuorisovaltuuston pöytäkirja 23.8.2019:

  • Kunnan palkkiosäännön muuttaminen 1.1.2020: Nuorisovaltuusto on yksimielisesti kieltäytynyt kunnanhallituksen esittämästä kokouspalkkiosta, koska nuorisovaltuuston toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Nuorisovaltuuston jäsenille on riittävä kokouspalkkio joka kokoukseen sisältyvä ruokailu, vuosittain hankittava nuorisovaltuuston huppari tms. sekä vuosittainen seminaarimatka. Nuorisovaltuusto ei halua rajata nuorisovaltuustoon osallistuvien nuorten määrää eikä halua järjestää jäsenten valintaa vaaleilla. Kokouspalkkion sijaan nuorisovaltuusto toivoo jatkossa myönnettävän riittävästi määrärahoja nuorisovaltuustolle sekä nuorisovaltuuston järjestämään toimintaan. Nuorisovaltuusto kannattaa matkakorvausten maksamista nuorisovaltuuston kokouksiin osallituville kunnan palkkiosäännön mukaisesti. Lisäksi nuorisovaltuusto huomautti, että nuoria on kuultava ennen nuoria koskevien päätösten tekemistä.
  • Nuorisovaltuuston talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2020
  • Nuorisovaltuuston toiminta ja muu nuorille suunnattu toiminta Puumalassa syksyllä 2019.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä em. ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.