Hyvinvointilautakunta, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma 1.1.-31.7.2019

PuuDno-2019-24

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Alla olevassa taulukossa on esitetty hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma ajalta 1.1.-31.7.2019 vastuualueittain. Toteuma-ajankohdan mukainen vertailuprosentti on 58,33.

  tot 7/2019 ta2019 tot-% ennuste 2019
Hyvinvointiltk      89 442    139 380 64,17    153 329
Opetuspalvelut    919 153 1 686 835 54,49 1 575 691
Varhaiskasvatus    255 961    452 010 56,63    438 790
Nuoriso- ja liikuntapalvelut      23 477    166 090 14,14      40 246
Aikuiskoulutuspalvelut    116 809    238 720 48,93    200 244
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut    150 784    218 540 69,00    258 487
Hyvinvointipalvelut yhteensä 1 555 626 2 901 575 53,61 2 666 787

 

Kokonaisuudessaan hyvinvointipalvelujen toteuma on tarkasteluajankohtana 53,61 % talousarviosta. Tilikauden tasaisen vauhdin ennusteen mukaan vuoden 2019 talousarvio näyttäisi alittuvan 8,1 %.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuman ajalta 1.1.-31.7.2019 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.